Trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền không thể tổ chức kỳ thi năng khiếu. Thay vào đó, môn NKBC sẽ không nhân hệ số, được tính bằng trung bình cộng của các môn thi tốt nghiệp THPT.

Đọc nhiều
Mới nhất