Học cùng chiến binh nhí

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

09/11/2021 10:42

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

hghjghfghgfhfghghg

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Với 60 bạn gia sư vừa hoàn thành khóa dạy 16 buổi cho các chiến binh nhí đây có lẽ là cảm xúc chung nhất thời điểm này. Suốt trong 2 tháng qua, các bạn đã đồng hành cùng với các con. Từ những ngày đầu con bỡ ngỡ, rụt rè khi làm quen với thầy cô, đến những giờ học hiệu quả hơn mỗi ngày và sự thân thiết, gắn bó như những người thân.

Theo Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục